BİLİMSEL PROGRAM BİLDİRİ GÖNDERİMİ SEMPOZYUM KİTAPLARI

BİLİMSEL PROGRAM

24 Mart 2022 Perşembe

13.45 - 14.00
Açılış
14.00 - 15.30
KURS

Sıvı ve elektrolit, asit baz dengesi bozukluklarının değerlendirilmesi

Oturum Başkanı: Mehmet Şükrü Sever

- Volüm ve sodyum metabolizması bozuklukları - Savaş Öztürk
- Potasyum metabolizması bozuklukları - Aydın Türkmen
- Asit-baz metabolizması bozuklukları - Halil Yazıcı
15.30 - 16.00
KAHVE ARASI
16.00 - 17.30
Her yönüyle COVID aşıları - Ahmet Gül, Serap Yavuz
17.30 - 18.00
KAHVE ARASI
18.00 - 18.45
UYDU SEMPOZYUMU - Boehringer-Ingelheim
Güncel Kanıtlar ile Yeni T2DM Hastası için Erkenden Harekete Geçmenin Önemi ve Kolay Yolu
Konuşmacılar: Tufan Tükek, Ahmet Kaya Bilge, Ayşe Kubat Üzüm
18.45 - 19.45
İnteraktif Oturum 1 (Akılcı İlaç Kullanımı)
TIME aplikasyonu ve olgularla kullanımı: Yaşlıda ilaç tedavisinde güçlü bir yardımcı
Mehmet Akif Karan, Gülistan Bahat Öztürk, Çağlar Özen Aydın
19.45 - 21.00
YEMEK
21:00 – 22:00
Dünyada Görülmesi Gereken Beş Sualtı Arkeoloji Müzesi
Ufuk Kocabaş

25 Mart 2022 Cuma

07.15 - 08.15
Uzmanına Danış Oturumları

Genel Dahiliye: Vakalar eşliğinde enteral beslenme ve enteral ürünlerin seçimi - Mustafa Altınkaynak
Romatoloji: Acil poliklinikte artritli hastaya yaklaşım - Yasemin Yalçınkaya
Hematoloji: Kanamaya eğilim Tanıya giden yol ve ilk müdahale - Meliha Nalçacı
Geriatri: Yaşlıda osteoporoz tedavisi - Gülistan Bahat Öztürk, Meriş Esra Bozkurt
Nefroloji: Kronik böbrek yetersizliği hastasında preoperatif konsültasyon - Savaş Öztürk
Endokrinoloji: HbA1c düzeyi % 8 ve üzerine çıktığında yaklaşım nasıl olmalı? - İlhan Satman
08.30 - 09.30
İnteraktif Oturum -2
Amiloidoz: Alt tipleri, tanı ve tedavisi
Ahmet Gül
09.30 - 10.30
İnteraktif Oturum -3
Bir diyabetik bireyin yaşam öyküsü

Oturum Başkanları: Kubilay Karşıdağ, Ayşe Kubat Üzüm

Konuşmacılar: Ümmü Mutlu, Ayşe Merve Ok, Göktuğ Sarıbeyliler, Özge Telci Çaklılı, Cemile İdiz, Elif Bağdemir
10.30 - 11.00
KAHVE ARASI
11.00 - 12.00
UYDU SEMPOZYUMU – Astra Zeneca
Hangi hasta için Forziga?
Konuşmacılar: Timur Selçuk Akpınar, Halil Yazıcı
12.00 - 13.00
ÖĞLE YEMEĞİ
13.00 - 14.00
İnteraktif Oturum -4
Olgularla glomeruler hastalıklar: Tedavide yenilikler

Oturum Başkanı: Semra Bozfakioğlu

Konuşmacı: Savaş Öztürk
14.00 - 15.00
İnteraktif Oturum -5
Olgularla hemolizli hastaya yaklaşım (Multidisipliner olgu tartışması)

Konuşmacılar: Mustafa Yenerel, Kerim Güler
15.00 - 15.30
KAHVE ARASI
15.30 - 16.30
UYDU SEMPOZYUMU - Novo Nordisk
Farklı Diyabetik Bireylere Tek Çözüm: Ryzodeg
Moderatör: Kubilay Karşıdağ
Konuşmacı: Ayşe Kubat Üzüm
16.30 - 18.00
Interaktif Oturum -6 (Yuvarlak Masa)
İç hastalıklarında rezistans; olmasını istemezsin

Moderatör: Sabahattin Kaymakoğlu

•Antibiyotik rezistansı - Serap Yavuz
•Helicobacter pylori rezistansı - Sabahattin Kaymakoğlu
•İBH’de steroid rezistansı - Filiz Akyüz
•Diüretik rezistansı - Halil Yazıcı
18.00 - 19.00
Uzmanına Danış Oturumları

Gastroenterohepatoloji: Gastroözofageal reflülü hastaya yaklaşım – Refrakter reflüde ne yapalım? - Aslı Çifçibaşı Örmeci
Romatoloji: Romatolojide laboratuvar testlerinin akılcı kullanımı - Bahar Artım Esen
Endokrinoloji: Tiroid nodülü olan hasta nasıl değerlendirilmeli? - Ayşe Kubat Üzüm
Allerji: Kimlerde ilaç allerjisi düşünelim? Ne yapalım? - Aslı Akkor
Acil Dahiliye: Hipertansif Aciller - Vakur Akkaya, Murat Köse, Alpay Medetalibeyoğlu
Diyabet: Obez hastanın metabolik cerrahi için hazırlanması süreci nasıl planlanmalı?
Başkan: Özlem Soyluk Selçukbiricik
Konuşmacı: B.Fulya Çalıkoğlu
19.00
YEMEK

26 Mart 2022 Cumartesi

07.15 - 08.15
Uzmanına Danış Oturumları

Gastroenteroloji: Diabetes mellitus ve gastrointestinal sistem - Kadir Demir
Gastroenteroloji: Gastrointestinal traktusun nedeni bilinmeyen kanamaları - Filiz Akyüz
Nefroloji: Gebelik ve böbrek hastalıklar - Serra Artan
Romatoloji: İnflamatuvar kas hastalıkları-Güncel yaklaşım - Murat İnanç
Genetik: Genetik tanı testleri - Şükrü Öztürk
Endokrinoloji: Hirsut hastaya klinik yaklaşım

Oturum Başkanı: Nurdan Gül
Konuşmacı: Hülya Hacışahinoğulları
08.30 - 09.30
İnteraktif Oturum -7
GASTROENTEROLOJİDE OTOİMMUNİTE (Panel)

Moderatör: Bilger Çavuş
Konuşmacılar
Otoimmün pankreatit: Fatih Beşışık
Otoimmün hepatit: Sabahattin Kaymakoğlu
Otoimmün enterit: Bilger Çavuş
09.30 - 10.30
İnteraktif Oturum -8
Tiroid 2022: Tanı, tedavi, takip ilkeleri

Oturum Başkanı: Ferihan Aral

•Gebelikte tiroid hastalıklarının takip ve tedavisi nasıl düzenlenmeli? - Gülşah Yenidünya Yalın
•Tirotoksikoz: Ayırıcı tanı, tedavi ve sonrası nasıl planlanmalı? - Nurdan Gül
•Subklinik Tiroid Hastalıkları: Klinik değeri, kimde nasıl tedavi edilmeli? - Özlem Soyluk Selçukbiricik
10.30 - 11.00
KAHVE ARASI
11.00 - 12.00
UYDU SEMPOZYUMU - Bilim İlaç

Moderatör: Kerim Güler

Diyabet 1.0 Şeker & Diyabet 2.0 Kalp
Konuşmacı: Tufan Tükek

Diyabet 3.0 Diyabetik Yağlı Karaciğer
Konuşmacı: Sabahattin Kaymakoğlu
12.00 - 13.00
ÖĞLE YEMEĞİ
13.00 - 14.00
İnteraktif Oturum -9
Erişkinde primer immün yetersizlikler - Semra Demir
14.00 - 15.00
UYDU SEMPOZYUMU - Roche

Moderatör: Tufan Tükek

Dahiliye pratiğinde NT-proBNP
Konuşmacılar: Tufan Tükek, Ahmet Kaya Bilge
15.00 - 15.30
KAHVE ARASI
15.30 - 16.30
İnteraktif Oturum -10
Olgularla lenf bezi büyümesine yaklaşım - S. Kalayoğlu Beşışık, Artür Salmaslıoğlu, Gülçin Yegen, Ayşe Mudun
16.30 - 17.30
Interaktif Oturum -11
Kalp yetersizliği ve hipertansiyon: tedavide neler değişti? - Kerim Güler, Tufan Tükek
17.30 - 17.45
ARA
17.45 - 18.45
Interaktif Oturum -12
Onkolojide immünoterapi alan hasta: Genel dahiliyecinin bilmesi gerekenler (Onkoloji, Romatoloji, Gastroenteroloji)

Oturum Başkanı: Sezai Vatansever
Konuşmacılar: Fatih Beşışık, Bahar Artım Esen, Murat Sarı
20.00
YEMEK

26 Mart Cumartesi B Salonu - Sözlü Sunumlar

09.30 - 10.30
Oturum Başkanları: Kıvanç Çefle, Murat Köse, Alpay Medetalibeyoğlu
SS-01
09:30
09:35
İnsülin direnci hipertansiyon ve magnezyum ilişkisi Ebru Öztürk
SS-02
09:35
09:40
ST-segment elevasyonlu miyokart enfarktüsü hastalarında miyokart hasarı parametreleri ve intra-miyokardiyal deformasyon fonksiyonları arasındaki ilişki Ahmet Demirkiran
SS-03
09:40
09:45
Ulusal standardize COVID-19 vaka sorgulama kılavuzunun tanısal değeri: gerçek yaşam verileri Gökhan Tazegül
SS-04
09:45
09:50
Yeni tanı hipertansif hastalarda D vitamini düzeyi ile evrelendirilmiş hipertansiyon arasındaki ilişki Ayşe Basmakcı
SS-05
09:50
09:55
Nivolumab İlişkili Otoimmün Hipofizit Merve Korkmaz Yılmaz
SS-06
09:55
10:00
Erken evre meme kanseri hastalarında adjuvan kemoterapi alan hastalarda tedaviye bağlı komplikasyonlarla ilişkili inflamatuar belirteçlerin belirlenmesi Utku Burak Bozbulut
SS-07
10:00
10:05
Açlık kan şekeri Covid-19’da prognozu elirleme de etkili midir? Ayşe Basmakcı
SS-08
10:05
10:10
Soliter fibröz tümörlü bir hastada pazopanib sonrası şiddetli hipoglisemi: olgu sunumu Havva Sezer
SS-09
10:10
10:15
Hangi kardiyovasküler hastalık değerlendirme risk puanlama sistemi Türk popülasyonu için daha uygundur? Ecem Bozkurt
SS-10
10:15
10:20
Covid-19 pandemi döneminde subakut tiroidit olguları ve kalıcı hipotiroidi gelişimini etkileyen faktörler Bünyamin Aydın
SS-11
10:20
10:25
Küretajla Remisyona Giren Graves Olgusu? Ali Nail Yağcı
SS-12
10:25
10:30
Acil Dahiliye Polikliniğimize başvuran Üst GİS kanamalı hastaların değerlendirilmesi Tuba Olcay Vardal
10.30 - 11.00
KAHVE ARASI
13:00 - 15:00
Oturum Başkanları: Kıvanç Çefle, Murat Köse, Alpay Medetalibeyoğlu
SS-13
13:00
13:05
Şiddetli ve Kritik Seyirli COVİD-19 Nedeniyle Takip Edilen Demans Hastalarının Antisitokin Tedavi Cevapları: Retrospektif Kontrollü Çalışma Murat Bektaş
SS-14
13:05
13:10
Bevacizumabın kolon kanserli hastalarda sol ve sağ ventrikül sistolik ve diyastolik fonksiyonlarına etkisi Muharrem Nasifov
SS-15
13:10
13:15
Diyabetik Olmayan Hipertansif Hastalarda Serum Ürik Asit Düzeyi ile Metabolik Sendrom Arasındaki İlişki Mehmet Çelik
SS-16
13:15
13:20
Aşikar ve subklinik hipotiroidi vakalarının lipid profillerinin karşılaştırılması Bahar Arıcan Tarım
SS-17
13:20
13:25
Sistemik Lupus Eritematozus’lu Hastalarda Pulmoner Tutulum Naci Şenkal
SS-18
13:25
13:30
COVID-19 HASTALARINDA ENDOTELYAL NİTRİK OKSİT SENTETAZ GENİNE AİT FONKSİYONEL VARYANTLARIN (rs1799983 VE INTRON 4a/b VNTR-27 BP) ARAŞTIRILMASI Naci Şenkal
SS-19
13:30
13:35
KARACİĞERDE DEV KİTLE İLE BAŞVURAN HASTADA İNDOLENT LENFOMA SEYRİNDE GÖRÜLEN HİPERGAMAGLOBULİNEMİ VE ALVEOLAR HEMORAJİ Erdem Bektaş
SS-20
13:35
13:40
Bilateral Femur Başı Avasküler Nekrozu ile Başvuran Hemokromatozis Olgusu Ayşenur Yılmaz
SS-21
13:40
13:45
DNA ONARIM GEN VARYANTLARI (XRCC4 VE XRCC1) İLE COVID-19 ENFEKSİYONU ARASINDA BİR BAĞLANTI OLABİLİR Mİ? Hilal Konyaoğlu
SS-22
13:45
13:50
İnsidental Olarak Saptanan Bir Adrenal Gangliyonöroma Olgusu Ramazan Çakmak
SS-23
13:50
13:55
Aralıklı Ortaya Çıkışı İle Tanısal Zorluk Oluşturan Eritromelalji: Olgu Sunumu Ve İrdeleme Beliz Mehveş Beşışık Terzioğlu
SS-24
13:55
14:00
Bilateral renal hücreli karsinom ile eş zamanlı tanı koyulan hafif zincir myelomu vakası Yağmur Göksoy
SS-25
14:00
14:05
Psödohiperfosfatemi:Olgu sunumu Ecem Atasoy Biricik
SS-26
14:05
14:10
Metotreksat Toksisitesi: Olgu Sunumu Simge Yıldız
SS-27
14:10
14:15
Obezite Cerrahisi Adayları Kendilerini Bekleyen Süreçten Ne Kadar Haberdar? Bedia Fulya Çalıkoğlu
SS-28
14:15
14:20
İnmenin Önlenmesinde Rutin Kardiyoloji Kontrolü ve Ritm Holter Monitörizasyonun Önemi Yusuf Emre Uzun
SS-29
14:20
14:25
COVID-19 Hastalarında serum glipikan-3 düzeyleri Orkide Kutlu
SS-30
14:25
14:30
İnaktif COVID-19 Aşısı Sonrası Yaşlı Bir Hastada Latent Otoimmun Diyabet Olgusu Ümmü Mutlu
SS-31
14:30
14:35
Kemoterapi Tedavisi Alan Hematoloji Hastalarının Öğrenim Gereksinimleri ve Etkileyen Faktörler İpek Aycil
SS-32
14:35
14:40
İmmün trombositopeninin eşlik ettiği Erdheim Chester hastalığı olgusu Bekir Doğan
SS-33
14:40
14:45
COVID-19-İlişkili Makrofaj Aktivasyon Sendromlu Hastalarda Anakinra Tedavisine Yanıtı Öngörebilecek Bulguların Araştırılması Shirkhan Amikishiyev
SS-34
14:45
14:50
Renal Hücreli Karsinom Tanılı Bir Hastada Everolimusa Bağlı Geç Tip Aşırı Duyarlılık Reaksiyonunun Başarılı Desensitizasyonu İlkim Deniz Toprak
SS-35
14:50
14:55
COVID-19 pandemi döneminde diyabet hastasının tedaviye uyum durumunun değerlendirilmesi Ayşe Basmakcı
SS-36
14:55
15:00
COVID-19 İlişkili Pulmoner Makrofaj Aktivasyon Sendromunda Öncül Kriter Çalışması Shirkhan Amikishiyev
15:00 – 16:30
KAHVE ARASI
16:30 - 17:20
Oturum Başkanları: Kıvanç Çefle, Murat Köse, Alpay Medetalibeyoğlu
SS-37
16:30
16:35
Hastanede yatan yaşlı kalça kırığı hastalarında preoperatif delirium sıklığı ve ilişkili faktörler Banu Özulu Türkmen
SS-38
16:35
16:40
Exenatide alerjisi saptanan iki hastada başarılı desensitizasyon Osman Ozan Yeğit
SS-39
16:40
16:45
Hesaplanmış globülinin (HG) antikor eksikliği için tarama testi olarak Türk yetişkin hastalarda validasyonu Osman Ozan Yeğit
SS-40
16:45
16:50
Adalimumab tedavisi sırasında COVID-19 ilişkili pulmoner MAS gelişen ve yüksek doz anakinra ihtiyacı olan olgu sunumu Yusuf Emre Uzun
SS-41
16:50
16:55
Obezite Polikliniğinde takip edilen Subklinik Hipotiroidili hastaların 1yıllık andropometrik ve laboratuvar sonuçlarının değerlendirilmesi Müjgan Kaya Tuna
SS-42
16:55
17:00
’Tek Merkez, Çok Deneyim’ ERU-NET 655 vakalık nöroendokrin tümör serisinden tanımlayıcı veriler (Erciyes Üniversitesi Nöroendokrin Tümör G İrem Erdoğan Veziroğlu
SS-43
17:00
17:05
Özofagus ve gastrik varis kanamalarımızın retrospektif incelenmesi: Yeni sorun NASH! Rahşan Olga Metin
SS-44
17:05
17:10
Dapson kullanımına bağlı methemoglobinemi Hakan Şıvgın
SS-45
17:10
17:15
Crohn hastalığında nadir bir manifestasyon: iliak ven trombozu Cansu Yazar
SS-46
17:15
17:20
Covid-19 ile enfekte ileri yaş hastalarda Nutrisyonel Risk Tarama 2002 ile değerlendirilen nutrisyonel riskin hastane içi mortalite ile ilişkisi Büşra Can

27 Mart 2022 Pazar

09.00 - 10.30
İnteraktif Oturum -13
İç hastalıklarında multidisipliner sendromlar

Oturum Başkanı: Sabahattin Kaymakoğlu
Kardiyorenal sendromlar - Serra Artan
Hepatorenal sendrom, Gastroentolog gözüyle - Kadir Demir
Hepatorenal sendrom, Nefrolog gözüyle - Aydın Türkmen
Endokrin Hipertansiyon - Ayşe Kubat Üzüm
10.30 - 11.00
KAHVE ARASI
11.00 - 12.30
Genel Dahiliye Olgu Sunumu

Oturum Başkanı: Bülent Saka
Konuşmacılar: Timur Selçuk Akpınar, Mustafa Altınkaynak, Yağmur Göksoy
12.30 - 12.45
Kapanış