Bilimsel Program

29 Şubat 2024, Perşembe
29 Şubat 2024, Perşembe
13.15-13.30 Açılış
13.30-15.00 KURS
Eozinofilisi olan hastaya multidisipliner yaklaşım (Musatafa Yenerel, Fatih Beşışık, Ahmet Gül, Semra Demir)
15.00-15.30 Kahve Molası
15.30-17.00 KURS
DİYABETTE TEDAVİ İLKELERİ:
Vaka örnekleri ile hangi ilaç, kime, ne zaman, nasıl?
(Kubilay Karşıdağ, Özlem Soyluk Selçukbiricik, Gülşah Yenidünya Yalın, Fatih Bektaş, Gamze Bilik Oyman, Onour Chasan)
17.00-17.15 Ara
17.15-18.15 İnteraktif Oturum 1
Yaşlıda diyabet ve tedavisi (Mehmet Akif Karan, Gülistan Bahat Öztürk, Serdar Özkök)
19.15-21.00 Akşam Yemeği
21.00-22.00 Paramedikal Oturum
Cumhuriyet Döneminde Türk Tıbbında Gelişmeler (Nevin Dinççağ)
1 Mart 2024, Cuma

 1 Mart 2024, Cuma

07:30-08:10 Uzmanına Danış Oturumları
1.Salon: Gastroenteroloji- Karaciğer sirozu ve komplikasyonlarına yaklaşım  (Fatih Beşışık)
2.Salon: Gastroenteroloji– Gastroözofageal reflü hastalığına yaklaşım (Aslı Cifcibaşı Örmeci)
3.Salon: Romatoloji- Otoimmün bağ dokusu hastalıklarına klinik yaklaşım (Bahar Artım Esen)
4.Salon: Acil Dahiliye- Acilde döküntülü ve cilt bulgusu olan hastaya yaklaşım (Alpay Medetalibeyoğlu)
5.Salon: Hematoloji- Kompleman aracılı hastalıklar: PNH ve aHÜS (Mustafa Yenerel)
6.Salon: Endokrinoloji- Obeziteli bireyi değerlendirirken etyolojide neleri tarayalım? (Fulya Çalıkoğlu)
7.Salon: Allerji-İmmünoloji- Erişkinde ne zaman primer ne zaman sekonder immun yetersizlik düşünelim? (Semra Demir)
08.30-09.30 İnteraktif Oturum 2
Acilde akut böbrek hasarı olan hastaya yaklaşım (Halil Yazıcı, Burak Dirim)
09.30-10.30 Uydu Sempozyumu
Diyabet tedavisinde 3D Yaklaşımı; Doğru zaman, Doğru insülin, Doğru doz
Tufan Tükek, Murat Köse
10.30-10.45 Kahve Molası
10.45-11.30 İnteraktif Oturum 3
Yeni nesil dizilemenin klinikte kullanımı
(Tuğba Kalaycı, Şükrü Öztürk)
11.30-12.30 İnteraktif Oturum 4
Olgularla hiperparatiroidisi olan hastaya yaklaşım
Oturum Başkanları: Refik Tanakol, Ferihan Aral
Konuşmacılar: Ayşe Kubat Üzüm, Nurdan Gül, Gülşah Yenidünya Yalın
12.30-14.00 Öğle Yemeği
14.00-15:00 İnteraktif Oturum 5
İdiyopatik rekürran perikardit (Ahmet Gül, Shirkhan Amikishiyev, Burak Alkaç)
15.00-16.00 Uydu Sempozyumu
Konu Diyabet Cevabı Net: Forziga
Ayşe Kubat Üzüm, Timur Selçuk Akpınar
16.00-16.30 Kahve Molası
16.30-18.00 İnteraktif Oturum 6
YUVARLAK MASA-MULTİDİSİPLİNER DEĞERLENDİRME
EKSTRAHEPATİK-EKSTRAİNTESTİNAL SORUNLAR VAR; DANIŞMAM GEREKİYOR
Moderatör: Sabahattin Kaymakoğlu
Vaka 1 – 5 dk.
Bel ağrısıyla uyanıyorum (Bahar Artım Esen) – 10 dk.
Vaka 2  – 5 dk.
Cillte yaralar (Algün Polat Ekinci) – 10 dk.
Vaka 3 – 5 dk.
Proteinürisi var (Halil Yazıcı) – 10 dk.
Vaka 4 – 5 dk.
Lökopeni gelişti (Mustafa Yenerel) – 10 dk.
Tartışma – 20 dk
18.00-18.40 Uzmanına Danış Oturumları
1.Salon: Gastroenteroloji-Fonksiyonel Dispepsi (Bilger Çavuş)
2.Salon: Romatoloji-Spondiloartrit kimde düşünülür, tanısı nasıl konulur? (Yasemin Yalçınkaya)
3.Salon: Endokrinoloji-Hipofosfatemisi olan hastada ne düşünelim? (Hülya Hacişahinoğulları)
4.Salon:  Diyabet-Zor diyabet olgularını nasıl çözmeliyim? (Nurdan Gül)
5.Salon: Geriatri- Yaşlıda osteoporoza yaklaşım ve tedavisi (Gülistan Bahat Öztürk, Ezgi Pınar)
6. Salon: Kanser tedavisi sırasında ortaya çıkan kalp hastalıkları (Cafer Zorkun)7. Salon: Genel Dahiliye-Biyokimyasal Parametrelerin poliklinikte değerlendirilmesi (Bülent Saka)
19.40 Akşam Yemeği
2 Mart 2024, Cumartesi

2 Mart 2024, Cumartesi

07.30-08.10 Uzmanına Danış Oturumları
1.Salon:Hematoloji-Edinsel kanama diatezinde hastaya yaklaşım (İpek Yönal Hindilerden)
2.Salon: Nefroloji-Nefroloji pratiğinde ilaç interaksiyonları (Serra Artan)
3.Salon: Romatoloji-Gut tedavisi (Murat İnanç)
4.Salon: Endokrinoloji-Tirotoksikozlu hastaya yaklaşım (Özlem Soyluk Selçukbiricik)
5.Salon: Diyabet- MODY kimde düşünelim ve nasıl tedavi edelim? (İlhan Satman)
6.Salon: Nefroloji- Kistik böbrek hastalıklarına yaklaşım (Özgür Oto)
7.Salon: Acil dahiliye- Acilde şoklu hastaya yaklaşım (Alpay Medetalibeyoğlu, Vakur Azmi Akkaya)
08.30-09.30

İnteraktif Oturum 7
Pratiğimizdeki Pankreas
Moderatör: Filiz Akyüz

 • Pankreas enzimlerim yüksek, korkmalı mıyım?(Sabahattin Kaymakoğlu)
 • Pankreas fonksiyon bozukluğu, gözden mi kaçırıyorum?(Kadir Demir)
 • Pankreasda lezyon tespit edildi, kanser mi?(Filiz Akyüz)
09.30-10.30 Uydu Sempozyumu
JARDİANCE ile Koruma, TRAJENTA ile Kolaylık Süper Gücünüz Olsun
Tufan Tükek, Halil Yazıcı
10.30-11.00 Kahve Molası
11.00-12.00

İnteraktif Oturum 8
Panel: Diyabetik bireyin değerlendirilmesi ve tedavi edilmesinde aklımdaki sorular.
Oturum Başkanları: Temel Yılmaz, İlhan Satman

 • Glukosentrik tedavi mi? Organosentrik tedavi mi? (Ayşe Kubat Üzüm)
 • GLP -1 analogları insüline alternatif midir? (İlhan Satman)
 • Yatan hastayı nasıl tedavi edeceğim? (Hülya Hacişahinoğulları)
12.00-13.00 Öğle Yemeği
13.00-14.00

İnteraktif Oturum 9
Moderatör: Kerim Güler

 • Kalp Yetersizliği (Samim Emet)
 • Atrial fibrilasyon (Ali Elitok)

2024 güncel tanı ve tedavi yaklaşımı

14.00-15:00

İnteraktif Oturum 10
İç hastalıkları kliniğinde malnütrisyon tanı ve tedavisi (Bülent Saka)

 • Malnütrisyon tanı ve önemi (10 dk) (Mustafa Atınkaynak)
 • Güncel verilere göre kronik hastalıklarda malnütrisyon tedavisi (20 dk) (Bülent Saka)

[Diyabet, kanser, KBY gastrointestinal sistem hastalıkları (siroz, İBH, kısa bağırsak tedavi yönetimi)]

 • Tüple beslenme tedavisinin yönetimi (20 dk) (Timur Selçuk Akpınar)
15.00-15.30 Kahve Molası
15.30-16.30 İnteraktif Oturum 11
Vaka ortada kalmasın (Tufan Tükek, Mustafa Nuri Yenerel, Cafer Zorkun, Naci Şenkal)
16.30-17.30 İnteraktif Oturum 12
Hastamda tromboz gelişti, neden oldu, tedavisi nasıl olmalı ve ne kadar sürmeli?
(Meliha Nalçacı, Simge Erdem, Mustafa Murat Özbalak)
17:30-18:30 Konferans
Poliklinikte KBH hastası, pratik takip ilkeleri (Savaş Öztürk)
19.00-20.00 Akşam Yemeği
SALON B

2 Mart 2024, Cumartesi

11.00-12.00 Sözel Sunum Oturumu – 1
Oturum Başkanları: Murat Köse, Alpay Medetalibeyoğlu, Naci Şenkal
13.00-14.00 Sözel Sunum Oturumu – 2
Oturum Başkanları: Murat Köse, Alpay Medetalibeyoğlu, Naci Şenkal
3 Mart 2024, Pazar
3 Mart 2024, Pazar                                    
9:00-10:00 İnteraktif Oturum 13
Gebe hastada sık acil dahiliye başvuru sebepleri ve ilaç kullanımı (Murat Köse, Naci Şenkal, Shırkhan AMIKISHIYEV)
10:00-11:00 İnteraktif Oturum 14
Primer immün yetersizlik tanı ve takibinde dahiliye hekimlerinin rolü (Derya Ünal)
11.00-11.30 Kahve Molası
11.30-12.30 Genel Dahiliye Olgu Sunumu
Moderatör:
Bülent Saka
Timur Selçuk Akpınar, Mustafa Altınkaynak, Shırkhan AMIKISHIYEV
12.30-12.45 Kapanış                             
Sözel Bildiriler
SÖZEL OTURUM 1
11:00-11:05 SS-01 Nadir Bir Hastalık: Alkaptonüri Gamze Kemeç
11:05-11:10 SS-02 Nedeni bilinmeyen ateşle prezente olan infektif endokardit olgusu Ceren Yazkaç
11:10-11:15 SS-03 Otoimmun Hepatit seyrinde tanı alan Primer Sjögren Sendromu: Olgu Sunumu Nur Yonca İnan
11:15-11:20 SS-04 Endotel Fonksiyonu: genetik zemin ve kardiyovasküler risk faktörlerinin sağlıklı popülasyonda etkisi var mıdır? Emrullah Düzgün Erdem
11:20-11:25 SS-05 Behçet Hastalığının Oral ve Sistemik Hastalık Aktivitesi ile NETosis Bulguları Arasındaki İlişki Erdem Bektaş
11:25-11:30 SS-06 Multipl miyelomda kemik iliği fibrozisinin ekstramedüller hastalık ile ilişkisi Hilal Şenkal
11:30-11:35 SS-07 Sekonder ve Genetik FSGS Tanılı Hastalarda Etyoloji, Klinik ve Laboratuvar Bulgularının Retrospektif Değerlendirilmesi Ayşenur Yılmaz
11:35-11:40 SS-08 Kocaeli ili Aile Hekimlerinin eğitim öncesi ve sonrası kronik kalp yetersizliği hastalarının yönetimi, yaklaşım ve farkındalığındaki değişim Abdulcebbar Şipal
11:40-11:45 SS-09 Langerhans Hücreli Histiyositoz Tanılı Erişkin Hastaların Retrospektif Değerlendirilmesi: Tek Merkez Deneyimi Okan Çetin
11:45-11:50 SS-10 Prostat spesifik antijen değeri normal aralıkta olan prostat kanseri hastalarının demografik ve klinik özelliklerinin değerlendirilmesi Utku Aksu
11:50-11:55 SS-11 Diyabetik Hastalarda Diyabetik Retinopati Derecesi ile Serum Fraktalkine (CX3CL1) İlişkisi Özgür Yılmaz
11:55-12:00 SS-12 Acile Başvuran Sekonder Hemofagositik Sendrom Olgularının Mortalite Prediktörleri Nur Sema Deniz
SÖZEL OTURUM 2
13:00-13:05 SS-13 Levotiroksin emilim kusuru olan Tip1A Psödohipoparatiroidi olgusunda dirençli hipotirodinin parenteral tedavisi Onour Chasan
13:05-13:10 SS-14 Serum angiopoietin like peptide 3 düzeyi; akut pankreatitli olgularda etiyoloji ve şiddeti belirlemek için kullanılabilir mi? Simge Yıldız
13:10-13:15 SS-15 Gebelik hipotiroidisinde sistemik immun inflamatuar indeksin incelenmesi Ahmet Çınar
13:15-13:20 SS-16 Primer Glomerülonefriti olan Gebe Hastaların Böbrek Fonksiyonları ve Gebelik Sonlanımları Açısından Değerlendirilmesi Übeyde Ayşe Gülseren
13:20-13:25 SS-17 EBV İlişkili Hemofagositik Lenfohistiyositoz Olgu Sunumu Emine Güner
13:25-13:30 SS-18 Dahiliye Servisinde Yatan Yaşlı Hastalarda Düşme ile İlişkili Faktörler Bahar Tekin Çetin
13:30-13:35 SS-19 Sistemik sklerozla ilişkili interstisyel akciğer hastalığında solunum fonksiyonlarının 5 yıllık takibi ve seyri etkileyen faktörler Burak Gültekin
13:35-13:40 SS-20 Hiperlipidemik Hastalarda Rosuvastinin High Sensitif -CRP ve Lipid Profili Üzerine Olan Etkileri Sema Koyuncu
13:40-13:45 SS-21 Erişkin Hemofili A ve B Hastalarında Malignite: Tek Merkez Deneyimi Pelin Öztürk
13:45-13:50 SS-22 Primer glomerulonefrit hastalarınlarda re-biyopsinin tanı, tedavi ve prognoza katkısının değerlendirilmesi Fatmatüzzehra Seyrek
13:50-13:55 SS-23 Remisyonda Serviks Kanserine Eşlik Eden Paraneoplastik Dermatomiyozit Olgusu Pelin Öztürk
13:55-14:00 SS-24 Adrenal İnsidentaloma ile ilgili ChatGPT Yanıtlarının Güncel Kılavuzlarla Karşılaştırılması Elif Ece Dogan
Poster Bildiriler
POSTER BİLDİRİLER
PS-01 Panhipopituitarizm ile Presente Non-Hodgkin Lenfoma Olgusu Ali Cem Hacıalioğlu
PS-02 Atipik Seyirli Nadir Bir Multipl Myelom Olgusu Hazel Civelek
PS-03 Diffuz hiperpigmentasyon şikayeti ile başvuran sistemik skleroz olgusu Kanana Naghızade
PS-04 Non bakteriyal trombotik endokardit: Nörolojik semptomlarla tanı alan pankreas kanseri vakası Emil Yunusov
PS-05 Hiperparatiroidi mi Ailevi Hipokalsiürik Hiperkalsemi mi? Gamze Arslaner Usta
PS-06 Ailevi Akdeniz Ateşi Tanılı Hastada Hemokromatozis İlişkili Tedaviye Yanıtsız Artrit Kağan Berke Gençtav
PS-07 Anlamı belirsiz monoklonal gamopati (MGUS) tanılı 64 hastanın geriyedönük incelemesi Ali Ahadzade
PS-08 Sekonder hipertansiyon ile prezente olan Erdheim-Chester hastalığı: olgu sunumu Şükran Erdem Nurcan
PS-09 Akut miyeloid lösemi olgusunda yüksek doz sitozin arabinozid kemoterapisine bağlı gelişen kardiyak tamponad Fehmi Hindilerden
PS-10 Dipeptidil Peptidaz4 İnhibitör İlişkili Büllöz Pemfigoid Olgu Sunumu Ahmet Uludağ
PS-11 Rabdomyoliz etyolojisinde fusidik asit ve statin birlikteliği Ersin Efetürk
PS-12 Polikliniğe gelen mekanik tipte görünen sırt ağrısı: İzole aortit vakası Nur Beyza Tükek
PS-13 Üriner sistem tutulumu ile prezente erdheim-chester hastalığı; olgu sunumu Yetkin Albayrak
PS-14 İlacı Zehirden Ayıran Dozudur: Metotreksat İntoksikasyonu Nur Beyza Tükek
PS-15 Hemodiyaliz Sonrası Hipokalemiyle Presipite Olan Hepatit Ensefalopati Soner Altın
PS-16 Akut Hepatit İle Komplike Kızamık Olgu Sunumu Firuze Midi Kursat
PS-17 Nefes darlığı ile gelen hastada bronşiolitis obliterans organize pnömoniden miyozite giden süreç Berk Andaç
PS-18 Pulmono-renal sendrom ile prezente olan GPA olgusu Ebru Teberik Kama
PS-19 Renal Transplantlılara Özgü Bir Sorun: BK Virüs Nefropatisi Alper Akın
PS-20 FMF Hastalığının Renal Tutulumunda Yeni Bir Kavram: Amiloid Fırtınası Alper Akın
PS-21 Cross-match uyumsuz anemi ile tanı alan Sistemik Lupus Eritematozus vakası Mehmet Furkan Eren
PS-22 Foliküler Lenfoma’nın Pankreas Tutulumu Nedeniyle Gelişen Akut Pankreatit Olgusu Hatice Ece Babadağ
PS-23 Portal Hipertansiyonun Bir Komplikasyonu Olarak Pulmoner Hipertansiyon: Olgu Sunumu Sümeyye Büyük
PS-24 Batı Karadenizde Endemik Bir Hantavirüs Vakası: Nadir Bir Olgu Tuba Yılmaz Yıldırım
PS-25 Sekonder Trombotik Mikroanjiopati Sebebi: Lenfoma Olgusu Beyza Koyuncu
PS-26 Renal Transplantasyon Sonrası Diffüz Büyük B Hücreli Lenfoma Gelişen Bir Olgu Sevde Topuz
PS-27 Nörolojik ve psikiyatrik semptomlarla prezente olan hiperkalsemi olgusu Çağla Özcan Ümit
PS-28 Tedavi uyumsuz Wilson hastasında gelişen akut karaciğer yetersizliğinin acil karaciğer transplantasyonu ile başarılı tedavisi: Olgu sunumu Kübra Kayıkçı
PS-29 Kronik İshal ile başvuran Transtiretin ilişkili Kardiyak Amiloidoz Emre Bostancı
PS-30 Multipl miyelom olan bir hastada gelişen cushing sendromu Melis Damla Özcan
PS-31 Laksatif kullanımına bağlı gelişen hipermagnezemi: Bir olgu sunumu Öykü Beyaz
PS-32 Amilod fırtınası: AA amiloidoz ve hızlı ilerleyen böbrek yetmezliği Betül Yılmaz
PS-33 Nadir Görülen Mortal Durumun Skorlamada Düşük Riskli Çıkması: Aorto-özefagial Fistül Olgusu Kübra Şahin
PS-34 Akciğer adenokarsinomuna bağlı: Vena Kava Süperior Sendromu Ahmet Yasir Men
PS-35 Ürtikeryal Plak Ayırıcı Tanısıında Nadir Bir Olgu: Kriyoprin İlişkili Periyodik Sendrom (CAPS) Fatmatüzzehra Seyrek
PS-36 Bulantı, kusma, denge bozukluğu şikayeti ile başvuran renal nakilli hastada SSS tutulumlu tüberküloz olgusu Nigar Aghazada
PS-37 Covıd-19 Aşısına Sekonder Gelişen Trombotik Trombositopenik Purpura Vakası Ruveyda Silay
PS-38 Assit Etiyolojisinde Periton Tüberkülozu Edip Süha Gürpınar
PS-39 Çenede nekrotik dev kitle; immunsupresif hastada agresif lenfoma prezentasyonu Tuğba Özerik
PS-40 Anjiotensin dönüştürücü enzim inhibitörü ilişkili visseral anjioödem: akılda tutulması gereken bir vaka örneği Mehmet Ali Enlice
PS-41 Periferik nöropati ve monoklonal gamopati; İç hastalıkları uzmanlığında yeni bir konsültasyon alanı Beliz Mehveş Beşışık Terzioğlu
PS-42 Nadir bir entite: Spontan fungal peritonit Aysel Orujova
PS-43 Cilt tutulumu ile prezente olan akut myeloid lösemi olgusu Gülşah Alagöz
PS-44 Allogeneik kök hücre nakli sonrasında ikili antifungal tedavi altında remisyona giren rino-orbital-serebral mukormikoz olgusu Nidanur Eryiğit
PS-45 Çok Nadir Bir İnsülin Alerjisi Vakası Ezgi Simge Yıldırım
PS-46 Waldenstrom Makroglobulinemisi İlişkili Amiloidozun Çoklu Prezantasyonu Elif Yıldıırm
PS-47 Kardiyoversiyon Sonrası Renal Arter Embolisi Özge Demirbaş
PS-48 Aşikar hipotiroidiye bağlı şiddetli hiponatremi: Olgu sunumu Hakan Eminoğlu
PS-49 Onkolojik Bir Acil Vaka ‘Vena Kava Süperior Sendromu’ Arzu Taş
PS-50 Post-ERCP Parotit: Oldukça Nadir Bir Komplikasyon Muhammet Ali Diken
PS-51 Kardiyak Hemolitik Anemi Olgusu Mihriban Kara
PS-52 Nadir Bir Fenomen: Leriche Sendromu etyolojisinde Takayasu Arteriti Barış Emekdaş
PS-53 Non Kaviter Lezyonlarla Seyreden Multiple Organ Tutulumlu Granülomatöz Polianjit Olgusu Ayşe Merve Kırkoğlu
PS-54 Nadir Görülen Bir Vaka: Stauffer Sendromu Yazgülü Cansu Özkan
PS-55 Kemik Ağrısı ve Karaciğer Testlerinde Bozulma; Nadir Bir Multipl Myelom Ortaya Çıkışı Nur Rana Karakaya
image_pdf


İç Hastalıkları Eğitim ve Yardımlaşma Derneği
Prof. Dr. Kıvanç Çefle
Prof. Dr. Timur Selçuk Akpınar
İstanbul Üniversitesi
İstanbul Tıp Fakültesi
İç Hastalıkları Anabilim Dalı
Tel : +90 212 414 20 00
E-mail: kcefle@gmail.com
E-mail: doktortimur@gmail.com


D Event Turizm Organizasyon Hizmetleri Ltd. Şti.
İçerenköy Mah. Çayır Cad. No:5
Bay Plaza Kat:12
Ataşehir, İstanbul
Tel: +90 216 573 18 36
E-mail: istanbul1@devent.com.tr
Web: www.devent.com.tr

D Event Turizm Organizasyon Hizmetleri Ltd. Şti.